Gecertificeerde organisaties

Alle 16 resultaten

 • Appendagefabriek Kolk B.V.

  Geldig tot en met: 02/03/2020
  Type certificaat: hoofd

  Vervaardigen van appendages.

 • Bylandt BV

  Geldig tot en met: 09/01/2019
  Type certificaat: hoofd

  Productie en verkoop van straat- en gevelbakstenen

 • Dyka B.V.

  Geldig tot en met: 08/15/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen, produceren en verkopen van kunststof leidingsystemen.

 • Improvia B.V.

  Geldig tot en met: 01/15/2019
  Type certificaat: hoofd

  Het projectmatig uitvoeren van industriele en infrastructurele werken. Engineering en consultancy op het gebied van industriele en infrastructurele projecten. Het inzetten van personeel op individuele projecten.

 • Krinkels B.V.

  Geldig tot en met: 01/01/2018
  Type certificaat: hoofd

  Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportaccomodaties, het uitvoeren van cultuur- en civieltechnische werken, hovenierswerken, bosbouw en boomverzorging, grondverzetwerken, GWW-werken. Uitvoeren van bodemsaneringen en tijdelijk uitplaatsen van grond. Wintermaatregelen en dienstverlening ten behoeve van incidentenmanagement. Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

 • N.V. Irado

  Geldig tot en met: 04/15/2020
  Type certificaat: hoofd

  Afvalinzameling en straatreiniging, landschap- en tuinaanleg alsmede beheer en onderhoud van groen en bestrating, beheer en onderhoud van bruggen en gemalen, plaagdierbestrijding en specialistische reiniging, plaatsen van wegbebording en wegafzettingen.

 • Nijhuis Bouw B.V.

  Geldig tot en met: 08/01/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw.

 • Reklaspits B.V.

  Geldig tot en met: 11/01/2019
  Type certificaat: hoofd

  Technische productie, installatie en onderhoud van formulestyling, bewegwijzering & lichtreclame en specials.

 • Struyk Verwo Infra

  Geldig tot en met: 04/01/2019
  Type certificaat: hoofd

  Verkoop en productie van bestratingsmateriaal in beton

 • Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn B.V.

  Geldig tot en met: 02/01/2018
  Type certificaat: hoofd

  Nieuwbouw-, verbouwings- en onderhoudsactiviteiten in de woning- en utiliteitsbouw

 • Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg bv

  Geldig tot en met: 05/01/2020
  Type certificaat: hoofd

  Het aannemen en uitvoeren van projecten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw.

 • Van den Elshout en de Bont Waalwijk B.V.

  Geldig tot en met: 07/01/2019
  Type certificaat: hoofd

  Ontwerpen, aannemen en uitvoeren van grond-, riolerings- en wegenwerken.

 • Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.

  Geldig tot en met: 10/01/2020
  Type certificaat: hoofd

  Onder- en bovengrondse aanleg van kabels en leidingen inclusief ontwerp en advisering. Ondergrondse aanleg van riolering, persleidingen, bouw en renovatie van gemalen, grond- en straatwerk en aanverwante civieltechnische werken, inclusief ontwerp en advisering en uitvoering van landbodemsanering met conventionele methode. Activiteiten worden onder andere uitgevoerd in de risicogebieden in de railinfra.

 • Van Voskuilen Woudenberg BV

  Geldig tot en met: 09/01/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van gas-, water-, warmte-, riool- en olieleidingen, evenals elektriciteitsnetten, centrale antenne en informatienetten en het ontwerpen, bouwen en installeren van gas-, meet- en regelstations

 • Vorm Holding B.V.

  Geldig tot en met: 10/01/2018
  Type certificaat: hoofd

  De ontwikkeling en realisatie van woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en groot onderhoud

 • Wavin Nederland B.V.

  Geldig tot en met: 09/15/2017
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen, produceren en verkopen van kunststof leidingsystemen.