Gecertificeerde organisaties

Alle 17 resultaten

 • Appendagefabriek Kolk B.V.

  Geldig tot en met: 03-02-2020 Type certificaat: hoofd Vervaardigen van appendages.

 • Bylandt BV

  Geldig tot en met: 01-09-2019 Type certificaat: hoofd Productie en verkoop van straat- en gevelbakstenen

 • Cyclus N.V.

  Geldig tot met met: 17-8-2021

  Type certificaat: hoofd

  Het inzamelen, ontvangen, transporteren en overslaan van (huishoudelijk) afval, uitvoeren van reinigingstaken in openbare ruimte en hieraan ondersteunende processen.

 • DYKA B.V.

  Geldig tot en met: 15-08-2021
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen, produceren en en leveren van kunststof leidingssystemen. Het leveren van aanverwante (handels)artikelen, maatwerkoplossingen, technisch advies en logistieke service.

 • GKB Groep B.V.

  Geldig tot en met 17-8-2021

  Type certificaat: hoofd

  Inrichten van openbare buitenruimte, grond-, weg, waterbouwkundige werken, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, uitvoeren van water(bodem)saneringen.

 • Improvia B.V.

  Geldig tot en met: 15-01-2019 Type certificaat: hoofd Het projectmatig uitvoeren van industriele en infrastructurele werken. Engineering en consultancy op het gebied van industriele en infrastructurele projecten. Het inzetten van personeel op individuel

 • Krinkels B.V.

  Geldig tot en met: 01-01-2021
  Type certificaat: hoofd

  Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportaccomodaties, het uitvoeren van cultuur- en civieltechnische werken, hovenierswerken, bosbouw en boomverzorging, grondverzetwerken, GWW-werken. Uitvoeren van bodemsaneringen en tijdelijk uitplaatsen van grond. Wintermaatregelen en dienstverlening ten behoeve van incidenten-management. Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

 • N.V. Irado

  Geldig tot en met: 15-04-2020 Type certificaat: hoofd Afvalinzameling en straatreiniging, landschap- en tuinaanleg alsmede beheer en onderhoud van groen en bestrating, beheer en onderhoud van bruggen en gemalen, plaagdierbestrijding en specialistische r

 • Nijhuis Bouw B.V.

  Geldig tot en met: 01-08-2021
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw.

 • Reklaspits B.V.

  Geldig tot en met: 01-11-2019 Type certificaat: hoofd Technische productie, installatie en onderhoud van formulestyling, bewegwijzering & lichtreclame en specials.

 • Stichting Save the Children

  Geldig tot en met: 8 juni 2018

  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s ter verbetering van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven. Het verzorgen van voorlichtings- en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

 • Struyk Verwo Infra

  Geldig tot en met: 01-04-2019 Type certificaat: hoofd Verkoop en productie van bestratingsmateriaal in beton

 • Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn B.V.

  Geldig tot en met: 01-02-2021
  Type certificaat: hoofd

  Nieuwbouw-, verbouwings- en onderhoudsactiviteiten in de woning- en utiliteitsbouw

 • Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg bv

  Geldig tot en met: 01-05-2020 Type certificaat: hoofd Het aannemen en uitvoer3en van projecten in de burgelijke- en utiliteitsbouw

 • Van den Elshout en de Bont Waalwijk B.V.

  Geldig tot en met: 01-07-2019 Type certificaat: hoofd Ontwerpen, aannemen en uitvoeren van grond-, riolerings- en wegenwerken

 • Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.

  Geldig tot en met: 01-10-2020 Type certificaat: hoofd Onder- en bovengrondse aanleg van kabels en leidingen inclusief ontwerp en advisering

 • Wavin Nederland B.V.

  Geldig tot: 15-9-2020
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen, produceren en verkopen van kunststof leidingsystemen.