Gecertificeerde organisaties

Showing 193–224 of 235 results

 • Roessen & Roessen Ecoworkx B.V.

  Geldig tot en met: 06/24/2017
  Type certificaat: deel

  Vloer egaliseren, schimmel bestrijden, behang afstomen, schoonmaak/oplevering door mensen met een afstand op de arbeidsmarkt

 • RTP Elektrotechniek B.V.

  Geldig tot en met: 10/01/2018
  Type certificaat: hoofd

  Engineering, installeren, programmeren, opleveren en onderhouden van installaties en systemen in industrie en utilitiet op het gebied van elektrotechniek, telematica, signalering- en beveiligingstechniek, industriële automatisering, alsmede de assemblage en levering van besturingspanelen en schakel- en verdeelinrichtingen

 • Sallcon B.V.

  Geldig tot en met: 04/10/2019
  Type certificaat: hoofd

  Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het stimuleren van werkgevers om duurzaam te ondernemen.

 • Sanitas Laboratorium Services BV

  Geldig tot en met: 09/24/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het verrichten van materiaal, water en bodemonderzoek op asbest en M.M.M.F.

 • Sanitas Metingen & Inspecties BV

  Geldig tot en met: 09/24/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het verrichten van luchtmetingen en visuele inspecties na asbestvervuiling

 • Sanitas Milieukundig Adviesbureau

  Geldig tot en met: 09/24/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het inventariseren van bouwwerken en objecten op asbesthoudende toepassingen

 • Scholten Awater B.V.

  Geldig tot en met: 08/27/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het wederverkopen van kantoorautomatiseringsproducten, aanverwante artikelen en IT diensten voor overwegend de grotere en middelgrote organisaties

 • Securitas Alert Services B.V.

  Geldig tot en met: 04/09/2018
  Type certificaat: deel

 • Securitas Nederland B.V.

  Geldig tot en met: 04/09/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het beiden van beveligingsoplossingen, die bestuur uit het leveren van de volgende diensten of een combinatie daarvan: objectbeveiliging, receptieservices, mobiele surveillance, meldkamerdiensten, safety services, alarmcentrale diensten, service op het gebied van datamanagement, scannen en digitaliseren, datatranscriptie en archiefopslag.

 • Shield Group Nederland

  Geldig tot en met: 04/14/2018
  Type certificaat: hoofd

  Inspectie, testen, Consultancy en Educatie gecombineerd met data services op het gebied van Risico & Compliance Management

 • Sika Nederland B.V.

  Geldig tot en met: 01/01/2020
  Type certificaat: hoofd

  Ontwikkeling en productie van systemen en producten voor lijmen, afdichten, demping, versterken en beschermen in de bouwsector en de auto-industrie

 • Staffing Facility B.V.

  Geldig tot en met: 03/23/2020
  Type certificaat: deel

  Het verlenen van gespecialiseerde diensten op het gebied van flexibele arbeid; het selecteren, contracteren, detacheren en contract handling van zelfstandige professionals al dan niet in opdracht van ondernemingen.

 • Staro Bos- en Natuurbeheer B.V.

  Geldig tot en met: 01/13/2019
  Type certificaat: hoofd

  Het adviseren m.b.t. onderzoek, ontwikkeling en beheer van natuur- en buitengebied.

 • Struyk Verwo Infra

  Geldig tot en met: 04/01/2019
  Type certificaat: hoofd

  Verkoop en productie van bestratingsmateriaal in beton

 • Ten Cate Protect B.V. Afdeling Protective Fabrics

  Geldig tot en met: 08/02/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen, produceren en verkopen van textiel ten behoeve van veiligheids- / beschermende kleding en werkkleding.

 • Ten Cate Thiolon B.V.

  Geldig tot en met: 03/01/2019
  Type certificaat: hoofd

  Het ontwikkelen, produceren en verkopen van innovatieve geextrudeerde en veredelde kunststofgarens en overige componenten voor kunstgrassystemen met toepassingen in onder andere sport (bijv. voetbal, hockey, tennis), landscaping (bijv. tuinen, openbaar groen) en andere functionele probleem oplossingen.

 • TenCate Geosynthetics Netherlands B.V.

  Geldig tot en met: 03/01/2019
  Type certificaat: hoofd

  Ontwikkelen, produceren en verkopen van geotextiel en geotextiel-verwante producten.

 • Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn B.V.

  Geldig tot en met: 02/01/2018
  Type certificaat: hoofd

  Nieuwbouw-, verbouwings- en onderhoudsactiviteiten in de woning- en utiliteitsbouw

 • Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg bv

  Geldig tot en met: 05/01/2020
  Type certificaat: hoofd

  Het aannemen en uitvoeren van projecten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw.

 • Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen B.V.

  Geldig tot en met: 10/28/2019
  Type certificaat: hoofd

  Het verwerven, ontwerpen, aannemen en uitvoeren van projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en restauratie.

 • Terpstra Sales Agency BV

  Geldig tot en met: 10/01/2018
  Type certificaat: hoofd

  Het leveren van uitrustingsstukken en PBM’s aan geuniformeerde overheidsdiensten, alsmede het leveren van adviezen en zakelijke dienstverlening aan deze instellingen m.b.t. aan te schaffen materialen.

 • Theunissen Technical Trading B.V.

  Geldig tot en met: 08/04/2019
  Type certificaat: hoofd

  Levering van en advisering omtrent producten en diensten, voor scheepvaart-, on en offshore toepassingen, met betrekking tot onder meer veiligheids-, communicatie-, verlichtings- en waterproductieoplossingen.

 • Total Demolition & Recycling B.V.

  Geldig tot en met: 04/03/2019
  Type certificaat: deel

  Bouw- sloopwerken en recycling

 • Tredin B.V.

  Geldig tot en met: 04/30/2020
  Type certificaat: hoofd

  Het uitvoeren van de taken van een arbodienst als bedoeld in artikel 14 van de Arbo-wet en het bieden van ondersteuning aan werkgevers in het kader van arbo, verzuim en re-integratie.

 • Ubbink B.V.

  Geldig tot en met: 11/02/2017
  Type certificaat: hoofd

  Ontwikkeling, verkoop en productie van kunststof producten voor de bouw- en installatieindustrie.

 • UWV

  Geldig tot en met: 12/13/2019
  Type certificaat: hoofd

  Het besturen en uitvoeren van de sociale verzekeringswetgeving en aanverwante regelingen

 • Van den Broek

  Geldig tot en met: 10/31/2017
  Type certificaat: hoofd

  Transport, opslag en logistiek

 • Van den Broek Logistics B.V.

  Geldig tot en met: 10/31/2017
  Type certificaat: deel

  Transport, opslag en logistiek

 • Van den Broek Warehousing B.V.

  Geldig tot en met: 10/31/2017
  Type certificaat: deel

  Transport, opslag en logistiek

 • Van den Elshout en de Bont Waalwijk B.V.

  Geldig tot en met: 07/01/2019
  Type certificaat: hoofd

  Ontwerpen, aannemen en uitvoeren van grond-, riolerings- en wegenwerken.

 • Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.

  Geldig tot en met: 10/01/2020
  Type certificaat: hoofd

  Onder- en bovengrondse aanleg van kabels en leidingen inclusief ontwerp en advisering. Ondergrondse aanleg van riolering, persleidingen, bouw en renovatie van gemalen, grond- en straatwerk en aanverwante civieltechnische werken, inclusief ontwerp en advisering en uitvoering van landbodemsanering met conventionele methode. Activiteiten worden onder andere uitgevoerd in de risicogebieden in de railinfra.

 • Van Hal Nieuwleusen B.V.

  Geldig tot en met: 04/03/2019
  Type certificaat: deel

  Bouw – sloopwerken, saneringen, bewerken van steenachtige objecten

1 2 3 4 5 6 7 8