Foundation Sustained Responsibility

De Foundation Sustained Responsibility (FSR) is opgericht om het Centraal College van Deskundigen te faciliteren. Het Centraal College van Deskundigen richt zich op de opzet, ontwikkeling en het onderhoud van de MVO Prestatieladder.
De Foundation is de juridische eigenaar van de MVO Prestatieladder en beheert het copyright van deze norm door middel van gebruikersovereenkomsten. De Foundation draagt zorg voor secretariële ondersteuning, sluit licentieovereenkomsten met geregistreerde certificatie-instellingen en draagt bij aan de algemene belangenbehartiging van MVO wereldwijd.

Het bestuur van de Foundation wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de aangesloten en gekwalificeerde certificatie-instellingen en bestaat op dit moment uit:

Wim van VreeswijkMarco van Gijlswijk

penningmeester


Centraal College van Deskundigen


MVO Prestatieladder wil graag in contact blijven met belanghebbenden als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom heeft MVO Prestatieladder een Centraal College van Deskundigen in het leven geroepen. De mensen uit dit college die de uitvoering van de norm begeleiden en zo nodig bijstellen zijn werkzaam in organisaties die zich bezig houden met mensenrechten, vrede, veiligheid en milieu (NGO’s) of overheid. Bij de samenstelling van het Centraal College van Deskundigen wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van alle belanghebbenden.

De taak van het Centraal College van Deskundigen is om de certificerende instanties te informeren over het gebruik van MVO Prestatieladder. Daarbij kunnen zaken aan de orde komen als:

  • De inhoud van de norm (wat kan er beter, wat moet anders, waar zitten onduidelijkheden, welk voortschrijdend inzicht ontwikkelt zich, etc.)
  • Welke eisen stel je aan de certificerende instanties en hun auditoren?
  • Hoe moet de norm getoetst worden en hoe zie je daarop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt?
  • Hoe zie je erop toe dat het certificaat duidelijk en onderscheidend is naar de buitenwereld?

Leden Centraal College van Deskundigen:

Als u op de naam van het desbetreffende lid klikt komt u op zijn of haar LinkedIn pagina.

de heer Gerard Zwetsloot - Gerard Zwetsloot Research & Consultancy (voorzitter)
de heer Marthijn Junggeburth - Bavaria N.V.
de heer Aron Kuijper - G.P. Groot B.V.
de heer Edwin Treffers - Stedin
de heer Tristan Koch - Centric
de heer Niels van den Beucken - Arte
de heer Peter Gijsen - BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv
mevrouw Nienke de Haan (manager)

Adviserende leden van het CCvD


de heer Michael van Alphen - DNV GL Business Assurance B.V.
mevrouw Sietske van der Beek - Kiwa Nederland B.V.
de heer Sjoerd Wester - BSI

Bent u geïnteresseerd in het Centraal College van Deskundigen en wilt u uw bijdrage hier aan leveren? Neem dan contact op met het secretariaat.