Gecertificeerde organisaties

A. Hak Industrie Noord-Oost B.V.


Geldig tot en met: 08-11-2019
Type certificaat: deel

Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud van bovengrondse installaties, boringen, aanleg en onderhoud van ondergrondse kabel- en buisleidingsystemen, en distributienetten voor gassen, vloeistoffen, installaties voor elektriciteit en telecommunicatie en verlichtingen.

Categorie: .

Additional Information

Afgiftedatum

05/09/2018

Bedrijfstak

Bouw

Certificaatid

209106CC5-2016-OTH-DNV-NLD

Certificaatnummer

657

Certificatieinstelling

DNV GL Business Assurance

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

08-11-2019

Initial certificate date

05-11-2018

Invoice month

September

Land

Nederland

Prestatieladder niveau

3

Plaats

Veendam

Type certificaat

deel