Gecertificeerde organisaties

Krinkels B.V.


Geldig tot en met: 01-01-2021
Type certificaat: hoofd

Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportaccomodaties, het uitvoeren van cultuur- en civieltechnische werken, hovenierswerken, bosbouw en boomverzorging, grondverzetwerken, GWW-werken. Uitvoeren van bodemsaneringen en tijdelijk uitplaatsen van grond. Wintermaatregelen en dienstverlening ten behoeve van incidenten-management. Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Categorie: .

Additional Information

Afgiftedatum

1-1-2018

Bedrijfstak

Bouw & Diensten

Certificaatid

K62596/04

Certificaatnummer

627

Certificatieinstelling

Kiwa

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

1-1-2021

Initial certificate date

15-12-2012

Invoice month

december

Land

Nederland

Prestatieladder niveau

4

Plaats

Breda

Type certificaat

hoofd