• Arbo Unie B.V.

  Geldig tot en met: 29-05-2025
  Type certificaat: hoofd
  Scope: De MVO activiteiten van Arbo Unie op het gebied van People, Planet en Prosperity, zoals
  vastgelegd in het MVO beleid. Arbo Unie hanteert dit MVO beleid als basis bij haar activiteiten: het
  uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne,
  arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg met daaraan gerelateerde zorgverlening: medische
  keuringen en 24/7 ongevallenhulp en het geven van reisadvies en vaccinaties, diensten op het
  gebied van re-integratie en arbeidsbemiddeling, managementconsultancy en interventies, (para)
  medische begeleiding, (arbeids-) re-integratie en vitaliteitsprogramma. MVO is een integraal
  onderdeel van de bedrijfsstrategie van Arbo Unie.