Global Goals
Koppeling thema’s MVO Prestatieladder met SDGs
03/08/2020
GP Groot als eerste Nederlands bedrijf gecertificeerd voor nieuwste versie MVO Prestatieladder
27/10/2020
Geef alles weer

Impact coronavirus

Uiteraard zien wij als Foundation Sustained Responsibility dat de coronacrisis ook op onze (potentiële) certificaathouders impact heeft.

In deze roerige periode moeten we allemaal de zeilen bijzetten om het werk “gewoon” door te laten gaan. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Wanneer het niet mogelijk is om geplande MVO Prestatieladder-audits uit te voeren op locatie, dan zijn er twee opties:

1. De audit wordt uitgesteld. Dit uitstel kan verleend worden conform IAF ID 3, met een maximum van 6 maanden.

2. Als het mogelijk is om de audit op afstand wel door te laten gaan, dan kunnen de eisen zoals opgenomen in IAF MD4 toegepast worden.

Het uitstellen van audits conform IAF ID3 geldt voor surveillance en her-certificatieaudits. Wanneer een certificaat verloopt in de komende periode, dan mag de geldigheid van dit certificaat met maximaal 6 maanden verlengd worden. Daarvoor dient wel een gedocumenteerd besluit te zijn genomen in overleg met de klant.

Indien je vragen hebt over de voortgang van je audit en (mogelijke) verlenging van je certificaat, adviseren we je contact op te nemen met jouw certificatie-instelling.