• N.V. Irado

  Geldig tot en met 15 april 2026
  Type certificaat: hoofd
  Scope: Inzamelen, opslaan en laten verwerken van huishoudelijk afval, c.q. hernieuwbare grondstoffen. Aanleg,
  beheer en onderhoud van groenvoorzieningen, bestrijden van plaagdieren, straatreiniging en
  specialistische reiniging. Beheer en onderhoud van bestrating, riolering, bruggen en gemalen, plaatsen
  van wegbebording en wegafzettingen.