Organisatiestructuur

Foundation Sustained Responsibility

De Foundation Sustained Responsibility (FSR) is opgericht om het College van Deskundigen te faciliteren. Het College van Deskundigen richt zich op de opzet, ontwikkeling en het onderhoud van de MVO Prestatieladder.
De Foundation is de juridische eigenaar van de MVO Prestatieladder en beheert het copyright van deze norm door middel van gebruikersovereenkomsten. De Foundation draagt zorg voor secretariële ondersteuning, sluit licentieovereenkomsten met geregistreerde certificatie-instellingen en draagt bij aan de algemene belangenbehartiging van MVO wereldwijd.

Het bestuur van de Foundation wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de aangesloten en gekwalificeerde certificatie-instellingen en bestaat op dit moment uit:

Wim van Vreeswijk

VoorzitterEltjo Veentjer

PenningmeesterPaul van Enckevort


College van Deskundigen


MVO Prestatieladder wil graag in contact blijven met belanghebbenden als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom heeft MVO Prestatieladder een College van Deskundigen in het leven geroepen. De mensen uit dit college die de uitvoering van de norm begeleiden en zo nodig bijstellen zijn werkzaam in organisaties die zich bezig houden met mensenrechten, vrede, veiligheid en milieu (NGO’s) of overheid. Bij de samenstelling van het College van Deskundigen wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van alle belanghebbenden.

De taak van het College van Deskundigen is om de certificerende instanties te informeren over het gebruik van MVO Prestatieladder. Daarbij kunnen zaken aan de orde komen als:

  • De inhoud van de norm (wat kan er beter, wat moet anders, waar zitten onduidelijkheden, welk voortschrijdend inzicht ontwikkelt zich, etc.)
  • Welke eisen stel je aan de certificerende instanties en hun auditoren?
  • Hoe moet de norm getoetst worden en hoe zie je daarop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt?
  • Hoe zie je erop toe dat het certificaat duidelijk en onderscheidend is naar de buitenwereld?

Leden College van Deskundigen:

Als u op de naam van het desbetreffende lid klikt komt u op zijn of haar LinkedIn pagina.

de heer Michel Schuurman - MVO Nederland - Voorzitter
de heer Niels van den Beucken - Arte
de heer Jorick Bots - Ilionx
de heer Peter Gijsen - BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv
mevrouw Rianne Pieterse - Arriva
mevrouw Rianne Spinka - Centric
de heer Edwin Treffers - Stedin
de heer Johan Schouten (manager)

Adviserende leden van het CvD


de heer Michael van Alphen - DNV GL Business Assurance B.V.
mevrouw Mieke Raaijmakers - TÜV Nederland


Bent u geïnteresseerd in het College van Deskundigen en wilt u uw bijdrage hier aan leveren? Neem dan contact op met het secretariaat.