Nieuwegein

Toont alle 4 resultaten

 • Arbo Unie B.V.

  Geldig tot en met: 29-05-2025
  Type certificaat: hoofd
  Scope: De MVO activiteiten van Arbo Unie op het gebied van People, Planet en Prosperity, zoals
  vastgelegd in het MVO beleid. Arbo Unie hanteert dit MVO beleid als basis bij haar activiteiten: het
  uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne,
  arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg met daaraan gerelateerde zorgverlening: medische
  keuringen en 24/7 ongevallenhulp en het geven van reisadvies en vaccinaties, diensten op het
  gebied van re-integratie en arbeidsbemiddeling, managementconsultancy en interventies, (para)
  medische begeleiding, (arbeids-) re-integratie en vitaliteitsprogramma. MVO is een integraal
  onderdeel van de bedrijfsstrategie van Arbo Unie.

 • De Staffing Groep Nederland B.V.

  Geldig tot en met: 23 maart 2023
  Type certificaat: hoofd
  Scope:

  Het verlenen van gespecialiseerde diensten op het gebied van flexibel werk: selecteren, contracteren, detacheren & contract handling van zelfstandige professionals al dan niet in opdracht van ondernemingen.

 • Jos Scholman Beheer B.V.

  Geldig tot en met:  20-01-2024
  Type certificaat:  hoofd
  Scope: Het uitvoeren van realisatie- en onderhoudswerkzaamheden in GWW, sport- en groenvoorziening, bodemsanering, rioolonderhoud en gladheidsbestrijding, alsmede het beschikbaar stellen van personeel hiervoor.

 • Quint & van Ginkel B.V.

  Geldig tot en met: 24-08-2022
  Type certificaat: hoofd

  Het ingraven, leggen en monteren van kabels en leidingen ten behoeve van nutsvoorziening en openbare verlichting