Gecertificeerde organisaties

BlijWerkt B.V.


Geldig tot en met: 5-9-2021

Type certificaat: hoofd

Het uitvoeren van de taken van een arbodienst als bedoeld in artikel 14 van de Arbo-wet en het bieden van ondersteuning aan werkgevers in het kader van arbo, verzuim en re-integratie.

Categorie: .

Additional Information

Afgiftedatum

5-9-2018

Bedrijfstak

Diensten

Certificaatid

273511-2018-OTH-NLD-DNV

Certificaatnummer

00039

Certificatieinstelling

DNV GL Business Assurance

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

5-9-2021

Initial certificate date

5-9-2018

Invoice month

September

Land

Nederland

Prestatieladder niveau

3

Plaats

Woerden

Type certificaat

hoofd