Gecertificeerde organisaties

Brand Energy & Infrastructure Services B.V.


Geldig tot en met: 02-07-2021
Type certificaat: deel

Categorie: .

Additional Information

Afgiftedatum

02-07-2018

Bedrijfstak

Bouw

Certificaatid

NL17/819942768

Certificaatnummer

663

Certificatieinstelling

SGS Nederland B.V.

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

02-07-2021

Initial certificate date

23-12-2014

Invoice month

Jun-17

Land

Nederland

Prestatieladder niveau

3

Plaats

Beverwijk

Type certificaat

deel