Gecertificeerde organisaties

N.V. Irado


Geldig tot en met 15 april 2023
Type certificaat: hoofd
Scope:

Afvalinzameling en straatreiniging
Landschap- en tuinaanleg alsmede beheer en onderhoud  van groen en bestrating
Beheer en onderhoud van bruggen en gemalen
Plaagdierbestrijding en specialistische reiniging
Plaatsen van wegbebording en wegafzettingen

Additional Information

Afgiftedatum

15-04-2020

Bedrijfstak

Diensten

Certificaatid

K63085/05

Certificatieinstelling

Kiwa

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

15-04-2023

Initial certificate date

15-04-2017

Land

Nederland

MVO Prestatieladder versie

1/Dec/13

Plaats

Schiedam

Prestatieladder niveau

3

Type certificaat

hoofd