Groei van de MVO Prestatieladder zet door

26 januari 2016 – Het aantal certificaten van de MVO Prestatieladder is wederom toegenomen.

De teller staat momenteel op 248. Verleden jaar rond de jaarwisseling mochten wij het 200ste certificaat verwelkomen.
Mocht deze groei doorzetten dan zullen er eind van dit jaar 300 certificaten zijn uitgegeven.

We zien dat het bedrijfsleven hun ambities voor duurzaamheid extern willen laten toetsen en zo zichtbaar maken dat zij in staat zijn de 33 MVO indicatoren en het stakeholdermanagement invulling weten te geven.

Wij feliciteren de bedrijven en zullen hun persoonlijk feliciteren op Twitter en op LinkedIn.