Wat is MVO?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het integreren van sociale, ethische en milieubescherming in het bedrijfsbeleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit betekent dat jouw bedrijf zich inzet voor de lokale gemeenschap, zich houdt aan arbeidsnormen en milieu standaarden, en zich inzet voor duurzaamheid.

Het doel van MVO is om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en het milieu, terwijl tegelijkertijd de bedrijfsdoelstellingen worden behaald.

De 3 P's: People, Planet en Profit

Vaak staan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen de drie P’s centraal.

People: Op welke manier kom je tegemoet aan de belangen en behoeften van mensen?

Planet: Welke milieueffecten veroorzaakt jouw organisatie? En hoe ga je hier mee om?

Profit: Hoe bewaakt je de continuïteit en ontwikkeling van uw eigen organisatie?

MVO en de SDG's

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om een duurzame toekomst voor iedereen te bevorderen. Deze doelen hebben betrekking op verschillende gebieden, zoals armoedebestrijding, klimaatverandering, duurzame energie, gezondheid en onderwijs. 

De SDG's en MVO hebben veel gemeenschappelijke doelen en vullen elkaar aan. 

CSRD

Een belangrijke ontwikkeling die veel zal veranderen op het gebied van transparantie in duurzaamheidsprestaties van bedrijven: de Corporate Social Responsibility Directive. De CSRD is een richtlijn van de Europese Unie die bedrijven verplicht om op transparante wijze informatie te verstrekken over hun maatschappelijke prestaties op het gebied van mens en milieu.

De voordelen van MVO voor een ondernemer

Het implementeren van MVO heeft verschillende voordelen voor ondernemers:

  • Vergroten van de klantenkring
  • Versterken van het bedrijfsimago
  • Efficiënter en goedkoper produceren
  • Hogere medewerkerstevredenheid
  • Betere relatie met stakeholders, zoals investeerders