De 3 P's

De drie P’s staan vaak centraal bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 3 P's van People, Planet en Profit kun je als richtlijn gebruiken. Daarmee richt je jouw organisatie maatschappelijk verantwoord in op het gebied van nieuwe marktkansen, groei en innovatie. 

People

Bij jouw organisatie zijn alle betrokken partijen van belang als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Denk hierbij niet alleen aan jouw consumenten, afnemers, en leveranciers, maar ook aan waardevolle medewerkers en de samenleving als geheel.

Indicatoren zijn bijvoorbeeld:

   • werkgelegenheid
   • verhouding tussen werkgever en werknemer
   • gezondheid en veiligheid
   • opleiding en onderwijs
   • diversiteit en gelijke kansen
   • mensenrechten & discriminatie
   • vrijheid van vereniging en CAO
   • tegengaan van corruptie
   • eerlijke marketing en consumentenveiligheid
   • privacy van klanten

Planet

De gevolgen van jouw productieproces, de materialen die worden gebruikt en de effecten hiervan op de lucht, het water, de bodem en biodiversiteit zijn belangrijke aandachtspunten.

Indicatoren zijn bijvoorbeeld:

   • grondstoffen
   • energie & water
   • biodiversiteit
   • uitstoot
   • afvalwater en afvalstoffen
   • producten, diensten & transport

Profit

Om voor jouw organisatie bestaansrecht te garanderen is het maken van winst een groot onderdeel van de bedrijfsvoering. Hiermee draag je zorg voor continuïteit en ontwikkeling van jouw organisatie. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het daarnaast ook om innovatie, kwaliteit en reputatie.

Indicatoren zijn bijvoorbeeld:

   • directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd
   • positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
   • bijdrage aan het economisch systeem

De voordelen van MVO

Het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) biedt voor jouw bedrijf direct verschillende voordelen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsimago of de energiekosten van het productieproces.