Tarieven

MVO Prestatieladder is een certificeringsnorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificeringsproces waarborgt dat een organisatie voldoet aan de eisen van de MVO Prestatieladder en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Er zijn dus allerlei voordelen met certificering te bereiken, maar welke investeringen en kosten komen erbij kijken?

Investering certificatie

Een certificatie-onderzoek kan variëren in tijd en wordt specifiek vastgesteld door de certificatie-instelling. Bij de MVO Prestatieladder hangt de tijdsduur af van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie. Als de certificatie van andere managementsystemen hierbij wordt gecombineerd, kan dit de tijdsbesteding verminderen. Er zijn verschillende factoren die de complexiteit kunnen verhogen of verlagen, zoals activiteiten in meerdere werkgebieden, import uit het buitenland, en meerdere vestigingen.

De certificatie-instellingen kunnen je meer vertellen over de precieze investeringskosten van certificatie.

Afdrachtkosten

Per certificaat zijn er jaarlijkse afdrachtkosten. Deze worden gebruikt voor het beheer en de ontwikkeling van de certificatieregeling MVO Prestatieladder.

Het afdrachtbedrag is per 1 januari 2024 € 530,- per hoofdcertificaat en € 120,- per deelcertificaat. De norm en certificatieregeling zijn gratis te downloaden via de website.

Voordelen

Het certificeren met MVO Prestatieladder kan een investering zijn, maar het biedt ook veel voordelen voor de organisatie, zoals het verbeteren van de duurzaamheid en kostenbesparingen.

Door het implementeren van een certificering met MVO Prestatieladder kan een organisatie namelijk duurzamer worden en kosten besparen. Zo kan het bijvoorbeeld leiden tot efficiënter energie- en grondstoffengebruik en kan het helpen om afval te verminderen.

Daarnaast draagt het bij aan de reputatie en het imago van het bedrijf, waardoor je sneller zaken doet met klanten die maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Ook maakt het makkelijker om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de CSRD.