Certificatieschema

MVO Prestatieladder biedt een leidraad voor het invoeren en toepassen van een MVO-managementsysteem. Bedrijven en organisaties uit elke branche kunnen MVO Prestatieladder integreren in hun bedrijfsvoering en laten certificeren. Het maakt de inspanningen op het gebied van MVO aantoonbaar en effectief.

De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde richtlijnen, zoals bijvoorbeeld ISO 26000.

Welke niveaus zijn er?

Er zijn vijf niveaus, zodat jouw onderneming de kans heeft om zichzelf continu te verbeteren op MVO-gebied. Je bepaalt zelf op welk niveau je het certificatieonderzoek start.

Lever een bijdrage aan de SDG's

Veel organisaties willen de MVO Prestatieladder gebruiken om hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals op systematische wijze te managen. Onze 31 thema’s zijn gekoppeld aan de SDG's. Daardoor is direct te zien welke bijdrage uw bedrijf levert aan de SDG's.

Tegelijkertijd is het voor inkopende organisaties ook interessant om die relatie te zien, omdat zij vaak bepaalde SDG's als doel hebben geadopteerd.

Hoe werkt het?

De MVO Prestatieladder heeft als fundament 3 pijlers: een managementsysteem, 31 thema’s en stakeholderbetrokkenheid.

Wil je jouw organisatie laten certificeren?