CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn van de Europese Unie die bedrijven verplicht om op transparante wijze informatie te verstrekken over hun maatschappelijke prestaties op het gebied van mens en milieu. Deze richtlijn heeft de Europese Unie in november 2022 aangenomen en gaat in op 1 januari 2024.

Wat houdt de CSRD-richtlijn in?

In de nieuwe richtlijn staat dat het vanaf 2024 voor steeds meer bedrijven verplicht wordt om de impact van hun activiteiten op mens en klimaat te rapporteren. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen. De richtlijn stelt bedrijven verplicht om informatie te verstrekken over hun maatschappelijke prestaties in de categorieën milieu, werknemersrechten, anti-corruptie en consumentenbelangen. Bedrijven zijn verplicht om dit te doen via hun jaarverslag of een afzonderlijk verslag.

De CSRD vereist dat ondernemers jaarlijks een MVO-verslag publiceren waarin zij informatie verstrekken over hun beleid, prestaties en doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De wetgeving geldt voor ondernemingen die gevestigd zijn binnen de EU of die daar een substantiële activiteit uitvoeren. Ondernemingen moeten hun verslag aanbieden aan een onafhankelijke derde partij voor verificatie.

Hulp nodig om te voldoen aan de CSRD?

Als bedrijf komt er ongelofelijk veel werk op u af om te voldoen aan de nieuwe CSRD-richtlijn. Door je te laten certificeren met de MVO Prestatieladder, beschik je automatisch al over een MVO-managementsysteem. Met zo’n systeem kan je snel en gemakkelijk voldoen aan de rapportage-eisen van de CSRD.

Daarnaast is een certificaat van de MVO Prestatieladder een erkenning voor jouw inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Blijf op de hoogte

Door je in te schrijven op de nieuwsbrief van MVO Prestatieladder blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuws op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de CSRD.