Ondernemen met MVO Prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk onderwerp voor bedrijven van elke omvang en sector. Het gaat niet alleen om de winst die een bedrijf maakt, maar ook om de impact die het heeft op de samenleving en het milieu.

MVO: het gaat niet alleen om milieu

MVO is een integrale benadering van bedrijfsvoering. Daarbij houdt een bedrijf niet alleen rekening met de effecten van haar activiteiten op milieu, maar ook op mens en maatschappij. Het doel van MVO is om op een duurzame manier waarde te creëren voor alle stakeholders, zoals klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, lokale gemeenschappen en het milieu.

ISO 26000 praktisch gemaakt

Het ontwikkelen en certificeren van een MVO-managementsysteem met de MVO Prestatieladder is een uitstekende manier om MVO te integreren in jouw bedrijfsvoering. Ook verbeter je daarmee systematisch de duurzaamheidsprestaties van jouw bedrijf.

De MVO Prestatieladder is een certificatiesysteem dat bedrijven helpt om hun MVO-prestaties te meten, te verbeteren en te communiceren. De ladder is gebaseerd op de ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de High Level Structure (HLS) van ISO-managementsysteemnormen.

De voordelen van certificering met MVO Prestatieladder

Het certificeren van een MVO-managementsysteem met MVO Prestatieladder biedt jou als ondernemer uiteenlopende voordelen.

Verbeterde reputatie en imago
Bedrijven die actief werken aan MVO en hun prestaties op dit gebied meten en communiceren, hebben over het algemeen een betere reputatie en imago dan bedrijven die dat niet doen. Door uw MVO-prestaties te laten certificeren met de MVO Prestatieladder, kunt u dit laten zien aan uw stakeholders en kunt u uw bedrijf onderscheiden van concurrenten.
Kostenbesparing
Door de duurzaamheidsprestaties van uw bedrijf te verbeteren, kunt u ook kosten besparen op verschillende gebieden, zoals energie, water, grondstoffen, afval en transport. Dit kan zowel uw winstgevendheid als uw milieuprestaties ten goede komen.
Naleving van wet- en regelgeving
Door het ontwikkelen en implementeren van een MVO-managementsysteem dat voldoet aan de MVO Prestatieladder, kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van MVO. Dit kan bijvoorbeeld gaan om wetgeving op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en corruptiebestrijding.
Betrokkenheid en tevredenheid van stakeholders
Het betrekken van stakeholders bij uw MVO-activiteiten en het laten zien van uw inzet op dit gebied kan bijdragen aan hun tevredenheid en loyaliteit aan uw bedrijf. Door middel van stakeholderdialogen en feedback kan uw bedrijf ook beter afgestemde MVO-doelen stellen en zo betere resultaten behalen.
Groeimogelijkheden
Het ontwikkelen en certificeren van een MVO-managementsysteem met de MVO Prestatieladder kan ook leiden tot nieuwe groeimogelijkheden. Steeds meer bedrijven, klanten en overheden hechten waarde aan duurzaamheid en stellen eisen aan de duurzaamheidsprestaties van hun leveranciers. Door uw bedrijf te positioneren als duurzame leverancier, kunt u nieuwe markten en klanten bereiken.

Het ontwikkelen en certificeren van een MVO-managementsysteem met de MVO Prestatieladder biedt vele voordelen voor jouw bedrijf en kan bijdragen aan het creëren van waarde op lange termijn.

Wil je meer weten over hoe je dit kunt doen en welke stappen je moet nemen? Neem dan contact op met een MVO-adviesbureau of certificatie-instelling voor meer informatie.