Inkopen met MVO Prestatieladder

Als inkoper heb je een belangrijke rol in het stimuleren van duurzaamheid en verantwoord ondernemen in jouw supply chain.

Het gebruik van MVO Prestatieladder als inkoopcriterium kan je helpen om duurzaamheidsprestaties van jouw leveranciers te beoordelen en te verbeteren, en je kunt er ook veel voordelen uithalen voor je eigen organisatie.

Zichtbaarheid en transparantie

Een belangrijk voordeel van de MVO Prestatieladder is de zichtbaarheid en transparantie van de MVO-prestaties van uw leveranciers. Het gebruik van de MVO Prestatieladder als inkoopcriterium biedt je de mogelijkheid om leveranciers te selecteren die hun MVO-prestaties transparant maken en hierover communiceren. Dit kan leiden tot betere samenwerking, vertrouwen en begrip tussen jou en jouw leveranciers.

Kostenbesparing en risicovermindering

Duurzaamheid en MVO kunnen vaak leiden tot kosteneffectieve oplossingen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor leveranciers die energie-efficiënte productiemethoden gebruiken, kan je kosten besparen op energieverbruik. Daarnaast kan duurzaamheid bijdragen aan het verminderen van afval en het verlagen van kosten voor afvalverwerking. Bovendien verminder je de risico’s op negatieve publiciteit en reputatieschade door het stellen van duurzaamheidseisen aan jouw leveranciers.

Kwaliteitsverbetering

Het implementeren van MVO-criteria in jouw inkoopproces kan ook leiden tot een verhoogde kwaliteit en verminderd risico. Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en MVO, zijn vaak beter in staat om risico's te identificeren en te beheersen. Verder kan duurzaamheid vaak leiden tot innovatie en verbeterde prestaties, wat weer kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van producten en diensten.

Leidende positie

Het gebruik van de MVO Prestatieladder als inkoopcriterium kan ook leiden tot een sterkere marktpositie. Organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid en MVO zijn vaak beter gepositioneerd om te voldoen aan de eisen van hun klanten en de samenleving. Het tonen van jouw inzet voor duurzaamheid kan bijdragen aan een positief imago van jouw organisatie en het vergroten van jouw positie.

Ook inkopen met MVO Prestatieladder?

Het gebruik van MVO Prestatieladder als inkoopcriterium biedt vele voordelen voor jouw organisatie. Door dit instrument te gebruiken in jouw inkoopproces, draag je bij aan duurzaamheid en creëert je waarde op de lange termijn.

Wil je meer weten over hoe je dit kunt doen en welke stappen je moet nemen? Neem dan contact op met een MVO-adviesbureau of certificatie-instelling voor meer informatie.