Voordelen van certificeren

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Consumenten en stakeholders verwachten steeds vaker dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en sociale impact.

MVO Prestatieladder is een instrument waarmee bedrijven hun MVO-prestaties kunnen meten, verbeteren en communiceren. Maar wat zijn nu precies de voordelen van certificeren met MVO Prestatieladder?

Structuur en inzicht

MVO Prestatieladder biedt bedrijven een gestructureerde aanpak om hun MVO-prestaties te meten, verbeteren en communiceren. Door het behalen van een certificaat op basis van de MVO Prestatieladder, kan het bedrijf aantonen dat het voldoet aan de eisen van de norm en daarmee ook aan de verwachtingen van stakeholders.

Door het toepassen van MVO Prestatieladder krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van jouw MVO-prestaties, waardoor je gerichter kan werken aan verbetering.

Concurrentievoordeel

Bedrijven die voldoen aan de eisen van de MVO Prestatieladder, hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die dit niet hebben.

Steeds meer klanten en opdrachtgevers stellen eisen aan de MVO-prestaties van bedrijven. Door je te certificeren met MVO Prestatieladder, kan je je onderscheiden van de concurrentie en meer opdrachten binnenhalen.

Kosten besparen

Door het toepassen van MVO Prestatieladder, kunnen bedrijven kosten besparen op het gebied van duurzaamheid en sociale impact. Door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen, afval te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren, kan het bedrijf kosten besparen.

Daarnaast kan het bedrijf door haar MVO-prestaties te meten en verbeteren, verspilling verminderen en efficiënter werken. Ook maakt dit het je makkelijker om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Corporate Social Responsibility Directive.

Positieve impact

MVO Prestatieladder kan bijdragen aan een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Door bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden te verbeteren, bij te dragen aan de lokale gemeenschap en duurzaamheidsdoelen te realiseren, kan het bedrijf een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. 

Certificering met MVO Prestatieladder biedt je een gestructureerde aanpak om je MVO-prestaties te meten, verbeteren en communiceren. Door te voldoen aan de eisen van de norm, kan je aantonen dat je verantwoord onderneemt en voldoet aan de verwachtingen van stakeholders. Dit biedt niet alleen voordelen op het gebied van concurrentie, kostenbesparing en risicomanagement, maar draagt vooral bij aan een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. 

Handig stappenplan

Heb je de beslissing genomen om jouw organisatie te laten certificeren met MVO Prestatieladder?

Dan hebben wij een handig stappenplan ontwikkeld. In 9 stappen wordt het certificeringsproces uitgelegd met slimme tips. Vervolgens kun je zelf goed voorbereid aan de slag met de certificering van jouw organisatie met MVO Prestatieladder.