Sustainable Development Goals (SDG's)

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om een duurzame toekomst voor iedereen te bevorderen. Deze doelen hebben betrekking op verschillende gebieden, zoals armoedebestrijding, klimaatverandering, duurzame energie, gezondheid en onderwijs.

Duurzame doelen

De SDG's en MVO hebben veel gemeenschappelijke doelen en vullen elkaar aan. Door zich te richten op de SDG's kunnen bedrijven hun MVO-inspanningen effectiever maken en bijdragen aan een duurzamere wereld. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld werken aan het verminderen van CO2-uitstoot om bij te dragen aan SDG 13 (klimaatactie), terwijl dit ook een MVO-doelstelling is.

Impact op samenleving

Bovendien kunnen bedrijven door hun MVO-inspanningen bijdragen aan het behalen van de SDG's en zo een positieve impact hebben op de samenleving. Door bijvoorbeeld duurzame producten te produceren of te investeren in de ontwikkeling van lokale gemeenschappen, kunnen bedrijven bijdragen aan SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 8 (waardig werk en economische groei).

De SDG's en MVO zijn dus nauw met elkaar verbonden. Beiden bieden ze bedrijven de mogelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld en tegelijkertijd waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

MVO-thema's in relatie met SDG's

Wij hebben een handig overzicht gemaakt van de relatie tussen de SDG’s en MVO-thema’s. 

Download het schema en kijk hoe jouw bedrijf de SDG’s in de praktijk kan brengen door te werken aan MVO.