Voordelen van MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in dat bedrijven rekening houden met de effecten van hun activiteiten op de samenleving en het milieu. Het implementeren van MVO biedt vele voordelen.

Versterken van bedrijfsimago

MVO draagt bij aan een positief imago van het bedrijf. Consumenten zijn steeds bewuster van de impact van bedrijven op de maatschappij en het milieu. Ze geven de voorkeur aan bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Efficiënter produceren

Door duurzame en milieuvriendelijke processen te implementeren, werkt een bedrijf efficiënter werken en bespaart kosten op bijvoorbeeld energieverbruik. Ook kan het gebruik van duurzame grondstoffen op de lange termijn goedkoper zijn.

Hogere medewerkerstevredenheid

Medewerkers willen graag werken voor bedrijven die zich inzetten voor de maatschappij en het milieu. Ze voelen zich hierdoor meer betrokken bij het bedrijf. Dit leidt tot hogere medewerkerstevredenheid, -motivatie en -productiviteit, en lagere verloopcijfers.

Betere relatie met stakeholders

Ook draagt MVO bij aan een betere relatie met stakeholders, zoals leveranciers en investeerders. Zij zien dat het bedrijf zich bewust is van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Investeerders, en met name pensioenfondsen, worden steeds vaker publiekelijk aangesproken op de impact van hun investeringsportfolio op bijvoorbeeld mensenrechten of milieu.

Ook de voordelen van MVO ervaren?

Als je overtuigd bent van de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dan wil je natuurlijk ook graag laten zien dat je jouw MVO-activiteiten serieus neemt. Het certificeren van het MVO-managementsysteem met de MVO Prestatieladder is een manier om deze inzet te bevestigen en te bewijzen.