UWV klimt trede op de MVO Prestatieladder

UWV heeft op donderdag 22 december de MVO Prestatieladder niveau 4 ontvangen. Dit houdt in dat UWV zich ‘excellent’ mag noemen op het gebied van MVO. De MVO Prestatieladder is ontwikkeld als norm om duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken. De prestaties worden gemeten door onafhankelijke auditors.

Circulaire Economie
Na de afgelopen jaren op niveau 3 gecertificeerd te zijn geweest, is nu de stap gemaakt naar het volgende niveau. Raad van Bestuur voorzitter Bruno Bruins nam het certificaat in ontvangst. De inzet die UWV pleegt op MVO-gebied richt zich met name op de pijlers ‘vitaliteit’, ‘milieu’ en ‘transparantie’. Zo biedt UWV mogelijkheden voor gezondheidschecks en dynamisch werken, geeft het kantoormeubilair en tweede leven voor een circulaire economie en deelt het op verschillende manieren haar kennis met stakeholders.

http://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2016/uwv-klimt-trede-op-de-mvo-prestatieladder.aspx

Uitreiking certificaat MVO Prestatieladder niveau 4 aan RvB voorzitter Bruno Bruins (midden).

RvB voorzitter Bruno Bruins en Rolf Mol te midden van aantal MVO van aantal MVO ambassadeurs, UWV-ers die op basis van eigen intrinsieke motivatie actief hebben bijgedragen aan MVO.