Jorick Bots van ilionx nieuwe aanwinst in College van Deskundigen

Vlak na het aantreden van Rianne Pieterse (Arriva Nederland) in het College van Deskundigen mogen we een nieuw gezicht verwelkomen: Jorick Bots van ilionx. Jorick is sinds vijf jaar actief als management consultant bij IT-aanbieder ilionx, maar naast zijn rol bij klanten ook verantwoordelijk voor het MVO-beleid van de organisatie.

Jorick Bots

‘Bij ons is het MVO-beleid ontstaan door de intrinsieke motivatie van diverse collega’s. We zijn gestart met laagdrempelige initiatieven gericht op de ‘planet’-kant. Later zijn we ons ook steeds bewuster gaan inzetten op het gebied van people en profit.’ De implementatie ging bij ilionx stapje voor stapje. Met projecten op het gebied van onder andere Cloud en Digitale Security, Data Analytics, Verandermanagement en Adoptie ziet ilionx het ook als belangrijke taak om bewust om te gaan met duurzaamheid. ‘De duurzame optie is soms wat duurder, maar bij ilionx was er wel de ambitie en behoefte om hier prioriteit aan te geven. Wij geloven erin dat je dit terug verdient op de langere termijn.’

Dit uit zich natuurlijk ook op het gebied van de relatie met je opdrachtgevers. Jorick legt uit: ‘Ik zie steeds meer dat het ook in gesprek met onze klanten aan bod komt. Wat wij doen als ilionx en hoe dat aansluit bij de duurzaamheidsstrategie van onze klanten. We werken veel voor (semi-)overheden en ondertussen is het niet meer drie regels op papier, maar wordt er echt van organisaties verwacht dat ze visie hebben op dit gebied. De MVO Prestatieladder helpt ons bij het meetbaar maken hiervan.’

Met zijn rol in het College van Deskundigen hoopt Jorick bij te dragen om de norm verder te brengen. Zeker op het gebied van de concrete koppeling met het bedrijfsleven, is de input van mensen met praktijkervaring rondom de MVO Prestatieladder van groot belang in het CvD. Hoe implementeer je het in bedrijfscultuur en maak je het top-of-mind voor je in- en externe stakeholders. ‘De nieuwe generatie vindt duurzaamheid een steeds belangrijker thema,’ legt Jorick uit, ‘Door MVO centraal te positioneren binnen onze organisatie, zijn we wellicht interessanter voor potentiële medewerkers die duurzaamheid belangrijk vinden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat Duurzaamheid/MVO in het merendeel van de gevallen – helaas – pas een doorslaggevende factor is wanneer andere voorwaarden (salaris, sec. arbeidsvoorwaarden) gelijk zijn.’

Meer weten over wat illionx doet op het gebied van MVO? Lees het persbericht over hun MVO Prestatieladder certificaat.