Stappenplan certificatie: stap 5

Communiceren

Een van de kernelementen van de MVO Prestatieladder is de communicatie met interne en externe stakeholders.

Welke middelen zijn er?

Als er niet goed gecommuniceerd wordt naar de belanghebbenden kan het managementsysteem ook niet goed uitgevoerd worden. Feitelijk stelt u een communicatieplan op. Daarin moeten zowel de interne als externe doelgroepen/stakeholders meegenomen worden. Binnen het systeem is communicatie erg belangrijk om te toetsen welke thema’s voor en door de stakeholders belangrijk gevonden worden. Daarvoor moet een aantal zaken vastgelegd worden, namelijk:

  1. Waarover te communiceren, denk hierbij aan de kernwaarden en de voor de doelgroep/stakeholders relevante thema’s en onderwerpen
  2. Wanneer te communiceren
  3. Met wie te communiceren
  4. Hoe te communiceren
  5. Wie is verantwoordelijk voor communicatie

Interne communicatie

Om ervoor te zorgen dat het MVO-managementsysteem en alle bijbehorende acties bekend zijn bij uw collega’s, moet u er uiteraard over communiceren. De MVO Prestatieladder stelt dat er op passende wijze gecommuniceerd moet worden naar de verschillende niveaus en functies van een organisatie. Daarbij moeten de communicatieprocessen ervoor zorgen dat de werknemers van een organisatie zelf ook in hun werkzaamheden kunnen bijdragen aan het bereiken van de MVO-doelen en zeker ook om bij te dragen aan continue verbetering.

Externe communicatie

De MVO Prestatieladder stelt dat een organisatie voor het MVO-managementsysteem relevante informatie extern moet communiceren met stakeholders. Met en naar welke groepen minimaal gecommuniceerd moet worden is afhankelijk van op welk niveau een organisatie de MVO Prestatieladder implementeert. Jaarlijks moet een MVO-verslag worden opgesteld en openbaar beschikbaar gesteld worden.