Gecertificeerde organisaties

Arbo Unie B.V.

Geldig tot en met: 29-05-2025
Type certificaat: hoofd
Scope: De MVO activiteiten van Arbo Unie op het gebied van People, Planet en Prosperity, zoals
vastgelegd in het MVO beleid. Arbo Unie hanteert dit MVO beleid als basis bij haar activiteiten: het
uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne,
arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg met daaraan gerelateerde zorgverlening: medische
keuringen en 24/7 ongevallenhulp en het geven van reisadvies en vaccinaties, diensten op het
gebied van re-integratie en arbeidsbemiddeling, managementconsultancy en interventies, (para)
medische begeleiding, (arbeids-) re-integratie en vitaliteitsprogramma. MVO is een integraal
onderdeel van de bedrijfsstrategie van Arbo Unie.

Beschrijving

Geldig tot en met: 29-05-2025
Type certificaat: hoofd
Scope: De MVO activiteiten van Arbo Unie op het gebied van People, Planet en Prosperity, zoals
vastgelegd in het MVO beleid. Arbo Unie hanteert dit MVO beleid als basis bij haar activiteiten: het
uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne,
arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg met daaraan gerelateerde zorgverlening: medische
keuringen en 24/7 ongevallenhulp en het geven van reisadvies en vaccinaties, diensten op het
gebied van re-integratie en arbeidsbemiddeling, managementconsultancy en interventies, (para)
medische begeleiding, (arbeids-) re-integratie en vitaliteitsprogramma. MVO is een integraal
onderdeel van de bedrijfsstrategie van Arbo Unie.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat