Stappenplan certificatie: stap 1

Stel een MVO-beleid op in het verlengde van de missie, visie en strategie van uw organisatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet iets wat in een afzonderlijk project opgepakt kan worden, maar het is iets dat in de activiteiten van een bedrijf geintegreerd moet zijn.

Houd rekening met MVO in alle processen

Door in al uw processen (inkoop, productie, verkoop, onderhoud, communicatie, personeelsbeleid, etc.) hiermee rekening te houden, kunt u het meest bereiken. Daarom is het belangrijk dat het MVO-beleid aansluit op uw missie, visie en strategie; de grondslag van uw organisatie. MVO wordt zo geïntegreerd in uw bedrijfsvoering.


Combineer het met zakelijke doelstellingen

Gelukkig is ondernemen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid prima te combineren met de andere zakelijke doelstellingen van uw organisatie, zeker op de lange termijn. Vooral nu de laatste jaren de vraag naar duurzame producten en diensten toeneemt. Het helpt u bij het aantonen van sustainability assurance.