Stel een MVO-beleid op in het verlengde van de missie, visie en strategie van je organisatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet iets wat in een afzonderlijk project opgepakt kan worden. Het is iets dat in de activiteiten van een bedrijf geïntegreerd moet zijn.

 

Houd rekening met MVO in alle processen

Wanneer er in alle processen (inkoop, productie, verkoop, onderhoud, communicatie, personeelsbeleid, etc.) rekening gehouden wordt met MVO, kan er het meest bereikt worden. Daarom is het belangrijk dat het MVO-beleid aansluit op de missie, visie en strategie van je bedrijf; de grondslag van je organisatie. MVO wordt zo geïntegreerd in de hele bedrijfsvoering.

 

Combineer het met zakelijke doelstellingen

Gelukkig is ondernemen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid prima te combineren met andere zakelijke doelstellingen van je organisatie, zeker op de lange termijn. Vooral nu de laatste jaren de vraag naar duurzame producten en diensten toeneemt. Het helpt bij het aantonen van sustainability assurance.