Stappenplan certificatie: stap 4.1

Stel een Plan van Aanpak op

Voor zowel het opstellen en implementeren van het MVO-managementsysteem als voor de MVO-doelen is het nodig een plan van aanpak op te stellen. Dus een actieplan voor het opstellen en implementeren van het managementsysteem en een apart actieplan voor de uitvoering van de maatregelen om de doelstellingen te bereiken.

Bepaal de relevantie met stakeholders

Zoals het gezegde al zegt: een goed begin is het halve werk. Zorg dus voor een gedegen voorbereiding met:

  1. Opstellen van een planning
  2. Verzamelen van de benodigde informatie
  3. Bepalen van de benodigde middelen

Met deze vooraf in kaart gebrachte zaken heeft u de ideale basis om uw MVO-managementsysteem te implementeren.


Opstellen van een planning

Wanneer u niet scherp heeft wat de kaders zijn, is de kans groot dat u vertraging oploopt. Stel daarom een tijdsplanning op om voor uzelf overzicht te creëren en uit te stippelen wanneer bepaalde kritieke momenten (ongeveer) plaats gaan vinden.


Verzamelen van de benodigde informatie

U zult allereerst informatie moeten verzamelen om aan de slag te kunnen. Daarbij kunt u denken aan het doorlezen van deel A van de schemadocumenten (het 'handboek' voor organisaties die zich willen laten certificeren), maar daarnaast natuurlijk ook alle overige benodigde informatie om uw doelen te bereiken. Dat betekent identificatie van relevante en significante stakeholders, de relevante thema’s, het prioriteren, het 0-punt per doel, en de doelstelling.