Gecertificeerde organisaties

Bottelier Sloop Beheer B.V.


Geldig tot en met: 06-02-2021
Type certificaat: hoofd

Slopen, asbestverwijdering en bodemsanering, puinrecycling.

Categorie: .

Additional Information

Afgiftedatum

6-2-2018

Bedrijfstak

Bouw

Certificaatid

23877/9.1

Certificaatnummer

0003

Certificatieinstelling

TÜV Nederland QA B.V.

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

6-2-2021

Initial certificate date

6-2-2015

Invoice month

February

Land

Nederland

Prestatieladder niveau

3

Plaats

Haarlem

Type certificaat

hoofd