Deelregistratie: Oegema Transport Culemborg B.V.

Geldig tot en met 9 december 2024

Type certificaat: deel

Scope: Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.

Beschrijving

Geldig tot en met 9 december 2024

Type certificaat: deel

Scope: Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat