Kanters B.V.

Geldig tot en met 26 november 2023
Type certificaat: hoofd
Scope:

Civiel technische werkzaamheden.

Beschrijving

Geldig tot en met 26 november 2023
Type certificaat: hoofd
Scope:

Civiel technische werkzaamheden.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat