De MVO Prestatieladder maakt duurzame ontwikkelingen en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap concreet.

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm, waarmee u objectief uw prestaties op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunt aantonen. Het gebruikt o.a. de principes in internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). Daardoor is de MVO Prestatieladder internationaal erkend én toepasbaar.

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem voor MVO. ISO 26000 is geen managementsysteem, waardoor het niet geschikt is voor certificatie. De MVO Prestatieladder is als managementsysteem, met eisen en een certificatienorm, wél geschikt voor certificatie.

Lees hoe certificatie met MVO Prestatieladder werkt

1

Aantal certificaten

Praktische invulling van SDG's en 3 P's

De MVO Prestatieladder zet de Sustainable Development Goals (SDG’s) en People, Planet en Profit (3 P’s) om naar hanteerbare eisen. De MVO Prestatieladder heeft vijf niveaus. Het geeft een weergave van het MVO Managementsysteem van een bedrijf of organisatie, en de duurzame ontwikkeling die het doormaakt.

Lees meer over de SDG’s en 3P’s

Inkopen met de MVO Prestatieladder

Het MVO Managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat een organisatie een resultaatgericht managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een certificaat van de MVO Prestatieladder kan uitstekend gebruikt worden als inkoopcriterium.

Lees over inkopen met de MVO Prestatieladder

Nieuws

22/09/2022

CvD zoekt een nieuwe voorzitter

Het College van Deskundigen (CvD) is door MVO Prestatieladder in het leven geroepen om de uitvoering van de norm te begeleiden en zo nodig bij te […]
22/09/2022

Geslaagde harmonisatiedagen!

Op 5 juli en 25 augustus zijn de jaarlijkse harmonisatiedagen georganiseerd. Dit jaar stonden de onderwerpen Psychosociale veiligheid en RIE in het MVO-schema en Basis Inspectie […]
20/09/2022

Het aanpassen van de norm; een ongoing process

In het voorjaar van 2022 is een projectgroep opgestart voor het onderhoud van de norm. De wereld om ons heen verandert namelijk in snel tempo, denk […]