De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000, een MVO management systeem te certificeren.

De MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. ISO 26000 is geen Managementsysteem standaard, deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden. De MVO Prestatieladder, Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm is wel geschikt voor certificatie.

De MVO Prestatieladder, integreert al deze deel aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity) in hanteerbare eisen. De MVO Prestatieladder heeft vijf niveaus. De vaststelling op de MVO Prestatieladder is een weergave van het MVO Managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een momentopname van de duurzame ontwikkeling die het door maakt.

Het MVO Managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een Managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder.

Bekijk gecertificeerde organisaties

1

Aantal certificaten

Nieuws

17/09/2021

Jorick Bots van ilionx nieuwe aanwinst in College van Deskundigen

Vlak na het aantreden van Rianne Pieterse (Arriva Nederland) in het College van Deskundigen mogen we een nieuw gezicht verwelkomen: Jorick Bots van iilonx. Jorick is sinds vijf jaar actief als management consultant bij IT-aanbieder ilionx, maar naast zijn rol bij klanten ook verantwoordelijk voor het MVO-beleid van de organisatie.
23/07/2021

De zomer is het perfecte moment om je te verdiepen in de SDG-koppeling met onze thema’s

Misschien heb jij nog een vakantie voor de boeg of juist even de tijd om je te verdiepen in de MVO Prestatieladder.
08/06/2021

Rianne Pieterse van Arriva Nederland nieuw in het CvD

Onlangs (mei 2021) trad Rianne Pieterse van Arriva Nederland toe tot het CvD.