De tijd die een certificatie-instelling nodig heeft voor een certificatieonderzoek is van verschillende factoren afhankelijk en wordt specifiek vastgesteld.

In deel B van de MVO Prestatieladder, is de tijdsduur afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie. Zo zal een eventuele combinatie met de certificatie van andere Managementsystemen (Milieu, kwaliteit, arbo, energie) leiden tot een reductie in de tijdsbesteding. Hier volgen de vijf mogelijkheden die de complexiteit verhogen of verlagen:

  • Activiteiten van de organisatie vallen in meer dan één werkgebied?
  • Import / outsource: Komt een substantieel deel van de activiteiten tot stand met levering van onderdelen en / of grondstoffen uit het buitenland?
  • Heeft de organisatie meerdere vestigingen (aantal)? Tijdens de audit wordt volgens de wortelformule (√n) een steekproef op vestigingen gehouden.
  • Meer managementsystemen onder ISO 17021 aantoonbaar met certificaat (of gelijkwaardig) van toepassing in de organisatie onder certificatie?
  • Is er een GRI rapportage over de organisatie onder certificatie, niet ouder dan 1 jaar voorafgaand aan de audit met aanbeveling voor het certificaat MVO Prestatieladder?

In de certificatieregeling is een tijdstabel opgenomen die hiervoor wordt gebruikt. De certificatie-instelling hanteert zijn eigen tarieven voor het certificatieonderzoek.
Daarnaast zijn jaarlijks afdrachtkosten per certificaat verschuldigd. Deze afdrachtkosten worden gebruikt voor het beheer en de ontwikkeling van de certificatieregeling.
Per hoofdcertificaat is dat momenteel € 460,- en per deelcertificaat is dat € 105,-.

De norm zelf is gratis en is net zoals de certificatieregeling, te downloaden via deze website.