De audit

Wanneer je een certificaat van MVO Prestatieladder aanvraagt bij een certificatie-instelling zal worden getoetst of je organisatie aan alle vereisten voldoet. Een auditor zal het managementsysteem toetsen aan de hand van drie stappen. Voordat de externe audit plaatsvindt, is het goed om met een interne audit een laatste toets te doen van het MVO-managementsysteem.

Stap 1: het vooronderzoek

De eerste stap in het certificatietraject is het vooronderzoek. Een vooronderzoek wordt uitgevoerd door een certificerende instelling waarvoor je zelf kiest.

Tijdens een vooronderzoek komt een auditor kennismaken en beoordelen of de organisatie klaar is voor de externe audit. In deze fase kijkt de auditor naar het managementsysteem en controleert of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.

Stap 2: de externe audit

Tijdens de audit wordt gecontroleerd of het managementsysteem goed is geïmplementeerd in je organisatie. Hierbij wordt niet alleen de documentatie inhoudelijk gecontroleerd, maar loopt de auditor ook door het bedrijf om te controleren of aan alle eisen wordt voldaan. Ook worden medewerkers geïnterviewd. 

Aan het einde van de audit ontvang je een rapport. Hierin staat of je wel of niet aan alle certificeringseisen voldoet. Is dit niet het geval? Dan krijg je de tijd om de benodigde veranderingen door te voeren binnen de organisatie.

Stap 3: de certificering

Voldoet het managementsysteem aan alle eisen? Dan krijg je een positief advies van de auditor. Binnen enkele weken ontvang je het definitieve auditrapport en het certificaat. Ook wordt je bedrijf toegevoegd aan het register van gecertificeerde organisaties.

Vanaf niveau 3 en hoger is het certificaat drie jaar geldig. In dat geval moet de organisatie na drie jaar opnieuw op voor certificering. Tussentijds wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te toetsen of het managementsysteem nog voldoet aan alle certificeringseisen.

Handig stappenplan

Heb je de beslissing genomen om jouw organisatie te laten certificeren met MVO Prestatieladder?

Dan hebben wij een handig stappenplan ontwikkeld. In 9 stappen wordt het certificeringsproces uitgelegd met slimme tips. Vervolgens kun je zelf goed voorbereid aan de slag met de certificering van jouw organisatie met MVO Prestatieladder.