En hoe verder?

Je hebt het stappenplan doorgelezen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar het certificeringsproces. Maar het is niet vreemd als je nog steeds vragen hebt, zoals:

  • Wat betekent de MVO Prestatieladder voor mijn specifieke situatie?
  • Hoe lang duurt een typische certificatiecyclus?
  • Hoe plan ik belangrijke mijlpalen zo efficiënt mogelijk?
  • Hoe ziet een audit eruit en hoe komt deze tot stand?
  • Wat gebeurt er na de audit?

Vraag om advies aan een van de certificatie-instellingen

In de certificatienorm MVO Prestatieladder zijn afspraken over de uitvoering van MVO-certificatie vastgelegd. Alleen geregistreerde certificatie-instellingen, die zijn aangesloten bij Foundation Sustained Responsibility, mogen MVO volgens deze norm certificeren. De ervaren specialisten van deze certificatie-instellingen denken graag met je mee.

De eisen aan je MVO-managementsysteem

In dit document (deel A) staan de eisen waaraan het MVO-managementsysteem van je organisatie moet voldoen om voor certificatie (op één van de vijf niveaus van de MVO Prestatieladder) in aanmerking te komen.