De MVO Prestatieladder gaat internationaal

Bavaria: ‘Certificering versnelt verduurzaming’
13/10/2017
Dakaccent Nederland B.V.
06/12/2017
Geef alles weer

De MVO Prestatieladder gaat internationaal

Inmiddels heeft de norm zijn waarde in Nederland al bewezen, we zien nu ook certificaten in het buitenland, de feiten op een rijtje:

  • Ruim 230 certificaten in Nederland uitgegeven;
  • De norm wordt nu al door de Nederlandse overheid gewaardeerd en uitgevraagd in aanvragen en bestekken;
  • De norm is in september 2013 omgezet naar de high level structure uit de Guide 83 (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 en de ISO 55001 kennen dezelfde structuur);
  • Starten met de norm kan zonder een management systeem, eerder was dat wel een voorwaarde.

Internationaal draagvlak door:

  • De inhoud van de norm sluit aan bij internationale normen zoals de ISO 26000, de AA 1000, en de Guide 83 met de high level structure;
  • Onafhankelijke stichting, een college van deskundigen vertegenwoordigd door internationale partijen, onder het voorzitterschap van professor Zwetssloot;
  • Aangesloten Certificerende Instellingen zijn ook internationaal (DNV GL, DEKRA, Lloyds, BV, SGS, etc.);
  • Er zijn inmiddels certificaten verstrekt in Zweden, Noorwegen, Duitsland en België;
  • De ISO 26000 wordt tegenwoordig ook op het certificaat vermeld als onderliggend inspiratiedocument;
  • De toetsing voor de Accreditatie is uitgevoerd, de norm en het beheer van de stichting zijn akkoord bevonden, een bevestiging van het feit dat Maatschappelijk Ondernemen certificeerbaar is.