De MVO Prestatieladder gaat internationaal

Inmiddels heeft de norm zijn waarde in Nederland al bewezen, we zien nu ook certificaten in het buitenland, de feiten op een rijtje:

  • Ruim 230 certificaten in Nederland uitgegeven;
  • De norm wordt nu al door de Nederlandse overheid gewaardeerd en uitgevraagd in aanvragen en bestekken;
  • De norm is in september 2013 omgezet naar de high level structure uit de Guide 83 (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 en de ISO 55001 kennen dezelfde structuur);
  • Starten met de norm kan zonder een management systeem, eerder was dat wel een voorwaarde.

Internationaal draagvlak door:

  • De inhoud van de norm sluit aan bij internationale normen zoals de ISO 26000, de AA 1000, en de Guide 83 met de high level structure;
  • Onafhankelijke stichting, een college van deskundigen vertegenwoordigd door internationale partijen, onder het voorzitterschap van professor Zwetssloot;
  • Aangesloten Certificerende Instellingen zijn ook internationaal (DNV GL, DEKRA, Lloyds, BV, SGS, etc.);
  • Er zijn inmiddels certificaten verstrekt in Zweden, Noorwegen, Duitsland en België;
  • De ISO 26000 wordt tegenwoordig ook op het certificaat vermeld als onderliggend inspiratiedocument;
  • De toetsing voor de Accreditatie is uitgevoerd, de norm en het beheer van de stichting zijn akkoord bevonden, een bevestiging van het feit dat Maatschappelijk Ondernemen certificeerbaar is.