Een financiering met de MVO Prestatieladder

De Rabobank stelt samen met de Europese Investeringsbank (EIB) 500 miljoen euro beschikbaar aan impactleningen. Het geld kan tegen gunstige voorwaarden worden geleend aan ondernemers die willen investeren in verduurzaming. Ondernemers kunnen dit aantonen door middel van een duurzaamheidslabel, zoals de MVO Prestatieladder (vanaf niveau 4).

In het bezit van een duurzaamheidslabel

De nieuwe lening volgt op vijf eerdere ‘impactleningen’, waarmee sinds 2015 in totaal al 850 miljoen euro is verstrekt aan meer dan 470 Nederlandse MKB-bedrijven. De impactleningen zijn bedoeld voor ondernemers die koploper zijn in hun sector, aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen en in het bezit zijn van een van de geselecteerde duurzaamheidslabels.

Aanvragen van een impactlening moeten voldoen aan de normale voorwaarden van de EIB en de Rabobank. Impactleningen zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag maximaal 25 miljoen euro bedragen en de hoofdsom van de lening is gemaximeerd op 7,5 miljoen euro. De uiteindelijke beslissing over de goedkeuring van de lening ligt bij de Rabobank.