Eindrapport herpositionering MVO Prestatieladder opgeleverd

Vorig jaar zomer heeft het bestuur van de Foundation Sustained Responsibility een extern bureau in de arm genomen om te onderzoeken hoe de positie van de MVO Prestatieladder sterker in de markt gezet kon worden. Aanleiding om dit te doen was een aantal aandachtspunten:

  • Het aantal certificaten stabiliseert;
  • Een terugloop in het aantal deelcertificaten is zichtbaar;
  • Er is geen pro-actieve marktvraag;
  • MVO Prestatieladder behoeft verbetering t.a.v. de waarde en impact van het certificaat.

Tegelijkertijd is duidelijk dat er wel degelijk behoefte is aan meer verklaringen op het gebied van duurzaamheid:

  • Er is een toenemende roep om verduurzaming (terwijl de MVO Prestatieladder niet groeit);
  • Andere vormen van ‘sustainability assurance’ groeien wel sterk (zoals bijvoorbeeld de CO2 Prestatieladder);
  • De certificatiemarkt blijft een groeimarkt;
  • Groei in duurzaamheid is veelal gedreven uit publiek-private marktwerking (aanbesteding), regelgeving of private marktwerking (zoals TCFD).

Er zijn verschillende fases doorlopen van o.a. een gap-analyse met andere sustainablility assurance schema’s, interviews met marktdrijvers, naar een routekaart met aanbevelingen. Recent is het eindrapport opgeleverd met een aantal concrete aanbevelingen. Op hoofdlijnen zijn er twee verschillende marktkansen:

  1. de MVO Prestatieladder kan groeien door beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen rond Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door Nederlandse publieke instellingen;
  2. de MVO Prestatieladder kan groeien door beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de (Nederlandse) financiële sector, waaronder informatiebehoefte op Europese regelgeving (EU Taxonomy) en feitelijke duurzame prestaties.

Het bestuur heeft, na overleg met de projectleider, een weloverwogen besluit genomen om vooralsnog in te zetten op aansluiting bij de MVI-criteria. Om dit goed aan te pakken zijn er diverse aanbevelingen geformuleerd op het gebied van het schema, organisatie en communicatie. In hoofdlijnen gaat dit dan om het opzetten van een MVI-module, aansluiting bij de MVI-criteria, verbeterde toepassing MVO-verslag eis, focus op overheid als (aanvullende) doelgroep en vormgeving van een routekaart naar de MVO Prestatieladder.

Het besluit wat het bestuur genomen heeft is mede tot stand gekomen na contact met de inkoopafdeling van de Politie. Zij zijn aan het verkennen hoe zij de schema-eisen vanuit MVO Prestatieladder kunnen koppelen aan hun eigen inkoopcriteria (MVI) en daarmee opnemen in het aanbestedingstraject. Dat geeft vertrouwen dat de gemaakte keuze de juiste weg is om te gaan. Na de zomer zullen verdere stappen genomen worden en zal met meerdere publieke stakeholders hierover een verkennend gesprek gevoerd worden. Middels onze nieuwsbrief zullen we de ontwikkelingen blijven communiceren.