• Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.

    Geldig tot en met: 10 januari 2026
    Type certificaat: hoofd
    Scope: Het adviseren, engineeren en realiseren van kabel- en leidinginfrastructuur voor drink- en afvalwater, elektra, gas, warmte en telecommunicatie, inclusief boringen en technische installaties. Het adviseren, engineeren en realiseren van Grond- Weg- en Waterbouwkundige werken. Het adviseren en realiseren in de uitvoering van (land)bodemsanering in verontreinigd grond(water).