Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.

Geldig tot en met: 10 januari 2026
Type certificaat: hoofd
Scope: Het adviseren, engineeren en realiseren van kabel- en leidinginfrastructuur voor drink- en afvalwater, elektra, gas, warmte en telecommunicatie, inclusief boringen en technische installaties. Het adviseren, engineeren en realiseren van Grond- Weg- en Waterbouwkundige werken. Het adviseren en realiseren in de uitvoering van (land)bodemsanering in verontreinigd grond(water).

Beschrijving

Geldig tot en met: 10 januari 2026
Type certificaat: hoofd
Scope: Het adviseren, engineeren en realiseren van kabel- en leidinginfrastructuur voor drink- en afvalwater, elektra, gas, warmte en telecommunicatie, inclusief boringen en technische installaties. Het adviseren, engineeren en realiseren van Grond- Weg- en Waterbouwkundige werken. Het adviseren en realiseren in de uitvoering van (land)bodemsanering in verontreinigd grond(water).

Extra informatie
Afgiftedatum

01-11-2023

Bedrijfstak

Bouw

Certificaatid

K92515-6

Certificatieinstelling

Kiwa

Certificatieinstelling land

Nederland

Geldig tot en met

10-01-2026

Initial certificate date

10-01-2017

Land

Nederland

MVO Prestatieladder versie

Versie 3.0 – 2020

Plaats

Heesch

Prestatieladder niveau

3

Type certificaat

hoofd