Global Goals met MVO Prestatieladder

MVO Prestatieladder zoekt u!
28/09/2018
Interview Sjoerd Wester; Koppeling SDG’s en MVO Prestatieladder geeft Purpose aan het MVO systeem.
12/10/2018
Geef alles weer

Global Goals met MVO Prestatieladder

Global Goals

Duurzame koplopers per sector en branche nu nog duidelijker in beeld door koppeling met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

 

In 2015 onderschreven 193 landen de intentie om zich in te zetten om 17 belangrijke doelen te behalen voor 2030. Doelen, variërend van het uitbannen van armoede, tot het creëren van schonere oceanen en van gelijke behandeling van man en vrouw, tot het aanleggen van nieuwe infrastructuren voor groene energie. Met nog twaalf jaar te gaan verspreidt de sense of urgency zich nu ook onder instituten en organisaties die voor 2015 al aan de weg timmerden om bedrijven richting een meer duurzame bedrijfsvoering te bewegen.

 

Duurzame bedrijfsvoering

Eén van de bestaande managementsystemen is de in Nederland ontwikkelde en inmiddels internationaal ingezette MVO Prestatieladder.  Een MVO managementsysteem dat koplopers op duurzaam gebied in diverse sectoren de mogelijkheid biedt om (samen met haar stakeholders) zichzelf kritisch onder de loep te nemen. Het geeft een weergave van het MVO managementsysteem van een bedrijf of organisatie. Door middel van toetsing en certificering wordt elk jaar opnieuw gekeken hoe het bedrijf hieraan voldoet. De norm MVO Prestatieladder is gebaseerd op en gekoppeld aan bekende richtlijnen en certificeringen als ISO 26000, ISO 9001:2015, AA1000 en het Global Report Initiative (GRI), de opbouw van de norm is identiek aan de structuur van ISO 9001 en ISO 14001.

 

MVO Prestatieladder klimt in de SDG’s

Global Goals

De MVO Prestatieladder biedt een duidelijke structuur om Sustainable Development Goals te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie en op eigen schaal impact te maken op de Global Goals.

 

Sjoerd Wester van SGS Nederland B.V., één van de mensen, betrokken bij de stichting achter de Prestatieladder heeft zich bezig gehouden met deze nieuwe koppeling: “De MVO Prestatieladder is ooit in het leven geroepen om bedrijven met een intrinsieke motivatie om te verduurzamen te voorzien van praktische inzichten in waar de meeste duurzame ontwikkeling te behalen is en hoe je dit gestructureerd kunt bereiken. Certificeringen en systemen zijn hierbij geen doel maar middel. We nemen de SDG’s nu als uitgangspunt voor bedrijven om dit inzicht verder te vergroten en zichzelf te vergelijken met de rest van de branche. Het is een hele puzzel geweest maar we hebben de bestaande criteria van de MVO Prestatieladder kunnen koppelen aan de SDG’s, in lijn met bekende kaders als ISO en GRI normen. “

 

Met een toolkit kunnen bedrijven straks zelf  zien waar ze staan. Het inzetten van een traject tot certificering en het implementeren van beleid om verbetering door te voeren blijft echter maatwerk, geeft Wester aan.

 

“Onze certificerende instellingen hebben er echt een passie voor om bedrijven en organisaties bij te staan in hun duurzame ambities. Dat maakt dat je altijd maatwerk levert, omdat geen bedrijf hetzelfde is. Doelstellingen lopen uiteen, maar ook de ambities die organisaties hebben verschillen sterk. Met een MVO Prestatieladder certificering geven we iedereen een helder inzicht in waar het bedrijf nu staat en een heldere blik op welke impact zij maken door zich in te zetten voor de Sustainable Development Goals van de VN. Naast het reeds bekende ‘People, Planet, Profit helpen we met de koppeling met de SDG’s bedrijven en organisaties ook vorm te geven aan hun P van Purpose. “

 

De stichting achter de MVO Prestatieladder trapt dit jaar af met een nieuwe communicatie en marketing strategie om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken en te helpen. Dit najaar zal de MVO Prestatieladder onder andere te vinden zijn op het Nationaal Sustainability Congres in Den Bosch.