Luxemburg/Utrecht, 26 juli 2018 – Rabobank en EIB breiden steun aan milieubewuste ondernemers uit

Sepawand B.V.
07/06/2018
GKB Groep B.V.
31/08/2018
Geef alles weer

Luxemburg/Utrecht, 26 juli 2018 – Rabobank en EIB breiden steun aan milieubewuste ondernemers uit

  • 250 mln euro beschikbaar voor kredieten aan duurzame koplopers in het MKB
  • Deze faciliteit volgt op drie eerdere “impactleningen”, voor een totaal van 350 miljoen euro aan bijna 300 Nederlandse ondernemers
  • Ondernemers met een impactlening ontvangen een rentevoordeel van 0,30-0,70% dankzij de EIB-ondersteuning

De Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) lanceren een ‘impactlening’ van EUR 250 miljoen voor het MKB in Nederland. Eerdere tranches hadden een omvang van respectievelijk 50, 100 en 200 miljoen euro. Tot nu toe hebben bijna 300 milieubewuste bedrijven in Nederland geprofiteerd van voordelige leenvoorwaarden van door de EIB gesteunde impactleningen bij de Rabobank.

 

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank: “Impactleningen zijn een succes. Onze medewerkers zijn zeer gemotiveerd om met onze klanten te kijken waar duurzame investeringen mogelijk zijn. Impactleningen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. We onderzoeken of ook initiatieven die de circulaire economie versterken met impactleningen kunnen worden gefinancierd. Alle signalen wijzen erop dat de vraag naar impactleningen verder zal toenemen. Er is geen onderneming die duurzaamheid niet op de agenda heeft staan. Klanten zijn dan ook zeer positief over de lening. De rentekorting is zowel een beloning voor de impact die zij hebben als koploper op het gebied van duurzaamheid als een aanmoediging om op de ingezette weg verder te gaan.”

 

“Dit initiatief beloont die bedrijven die echt hun best doen om groener te worden”, voegde de President van de EIB, Werner Hoyer, eraan toe. “Dankzij de uitstekende samenwerking met de Rabobank krijgen koplopers in verschillende sectoren de kans om hun activiteiten verder uit te breiden of andere innovatieve plannen te financieren. De uitbreiding van de impactleningen is des te relevanter in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs; het laat zien dat groen ondernemen economisch zin heeft.”

 

Impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers die koplopers zijn in hun sector, zich aantoonbaar bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en een van de geselecteerde keurmerken bezitten. Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de normale voorwaarden van de EIB en de Rabobank. Impactleningen zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro en de hoofdsom van de impactlening is gemaximeerd op 7,5 miljoen euro. De uiteindelijke goedkeuring van de lening berust bij de Rabobank.

 

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langetermijnleningen van de Europese Unie die eigendom is van haar lidstaten. Het maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor degelijke investeringen om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Vorig jaar verstrekte de EIB ongeveer EUR 2,17 miljard voor projecten in Nederland.

 

Voor meer informatie:

Website: www.rabobank.nl/impactlening

Rabobank: Margo van Wijgerden, + 31 (0)30 2160967; margo.van.wijgerden@rabobank.nl

EIB: Tim Smit, +352 691 28 64 23, t.smit@eib.org – Follow us on Twitter