Maatschappelijk verantwoord ondernemen als eis?

Download the CSR Performance Ladder version 3.0
01/07/2020
Michel Schuurman nieuwe voorzitter College van Deskundigen MVO Prestatieladder
03/07/2020
Geef alles weer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als eis?

Global Goals

Hoe staat Nederland ervoor als het gaat om het behalen van internationale doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? De meeste bedrijven zijn er wel van doordrongen dat er iets op het gebied van MVO moet gebeuren. Echter, recent onderzoek laat zien dat slechts 35% van de 600 grootste bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen onderschrijft*. Doelstelling is om dit percentage per 2023 op 90% te hebben. Doordat nog te weinig bedrijven echt invulling aan dit onderwerp hebben gegeven, gaan er steeds meer geluiden op dat bijdragen aan o.a. de Sustainable Development Goals geen vraag meer moet zijn, maar een eis. Recent hebben verschillende politieke partijen, onder leiding van de Christen Unie een initiatiefvoorstel hiervoor ingediend. Ook tijdens de UN Global Compact Leaders Summit daags daarvoor werd deze boodschap meerdere keren herhaald.

Maar hoe geef je als bedrijf nu echt invulling aan een breed onderwerp als MVO? De MVO Prestatieladder kan hierbij helpen. Versie 3 van het schema is gekoppeld aan de SDG’s. Bijna 250 bedrijven als Stedin en Bavaria dragen op deze manier inmiddels al meerdere jaren bij aan het behalen van deze doelstellingen. Door de 31 thema’s van de MVO Prestatieladder te beoordelen en vervolgens te koppelen met de SDG’s kan uw bedrijf ook bijdragen. Wanneer u dit vervolgens laat toetsen door een certificatie-instelling kunt u objectief aantonen hoe het bedrijf bijdraagt zonder dat hier wetgeving voor nodig is. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met één van onze Certificatie-Instellingen.


* Bron Initiatiefvoorstel tegen slavernij en uitbuiting