MVO Prestatieladder zoekt u!

MVO Prestatieladder en de Rabo-Impactlening
28/09/2018
Global Goals
Global Goals met MVO Prestatieladder
28/09/2018
Geef alles weer

MVO Prestatieladder zoekt u!

Vacature CCvD-lid MVO Prestatieladder

Wij zijn op zoek!

De MVO Prestatieladder werkt met een Centraal College van Deskundigen. De mensen uit dit college die de uitvoering van de norm begeleiden en zo nodig kunnen bijstellen zijn werkzaam in het bedrijfsleven, (semi-)overheid of NGO-organisaties. Bij de samenstelling van dit College wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van belanghebbenden uit verschillende sectoren. Het begeleiden van de certificatienorm MVO Prestatieladder staat hierbij centraal. In het College worden besluiten genomen over de inhoud van de norm en over acceptabele interpretaties van praktijk en norm.

Wat vragen wij van u?

De taak van het College is om de certificerende instanties te informeren over het gebruik van de MVO Prestatieladder. Daar hebben we uw kennis bij nodig. We vragen dan ook een constructieve inbreng vanuit uw sector op basis van uw ervaring. Daarbij kunnen zaken aan de orde komen als:

  • Kennisdeling, interpretatie van de norm op basis van praktijkvraagstukken en vaststellen van de gewenste praktijk in FAQ’s;
  • De inhoud van de norm (kan er wat beter, waar zitten onduidelijkheden, welk voortschrijdend inzicht ontwikkelt zich etc.)
  • Zijn de gestelde eisen aan de certificerende instanties en hun auditoren actueel en toegeschreven op de praktijk?
  • De harmonisatie van certificatiewerkzaamheden en hoe waarborg je deze?
  • De onderscheidende en toegevoegde waarde van het certificaat- en logo gebruik MVO Prestatieladder als communicatiemiddelen
  • De samenwerking en communicatie met Stichting Bestuur FSR (eigenaar van de MVO Prestatieladder) en de aangesloten certificatie-instellingen (in diverse werkgroepen) MVO Prestatieladder.

 

Bent u dit en…

  • Werkt u bij een MVO Prestatieladder gecertificeerd bedrijf, bij voorkeur in de sector bouw of werkt u in een sector waarin MVO een belangrijke rol (gaat) spelen?
  • Hebt u de inspiratie en betrokkenheid met MVO om over de inhoud van de norm te praten en mee te denken in deze onbezoldigde functie?
  • Bent u in de gelegenheid om drie- tot viermaal per jaar een dagdeel met het College bijeen te komen voor een vergadering?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Neemt u contact met ons op via info@mvoprestiatieladder.nl en voegt u daarbij uw motivatie en CV.

Met vriendelijke groet,

Foundation Sustained Responsibility
MVO Prestatieladder

Stephensonweg 14 | Postbus 693
4207 HB  Gorinchem | 4200 AR  Gorinchem