Bierens Incasso Advocaten B.V.

Geldig tot en met: 21-08-2026
Type certificaat: hoofd
Scope: Het beoefenen van nationale/internationale (incasso) advocatuur en procesrecht.

Beschrijving

Geldig tot en met: 21-08-2026
Type certificaat: hoofd
Scope: Het beoefenen van nationale/internationale (incasso) advocatuur en procesrecht.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat

Geldig tot en met