ATAG Nederland B.V.

Geldig tot en met: 15-03-2025
Type certificaat: hoofd
Scope: Het (laten) ontwikkelen, laten produceren, in- en verkopen alsmede op voorraad houden van
groothuishoudelijke apparatuur en het verlenen van service hierop.

Beschrijving

Geldig tot en met: 15-03-2025
Type certificaat: hoofd
Scope: Het (laten) ontwikkelen, laten produceren, in- en verkopen alsmede op voorraad houden van
groothuishoudelijke apparatuur en het verlenen van service hierop.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Debiteurnummer

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat