Circle8

Geldig tot en met: 23-03-2026
Type certificaat: Deel
Scoop: Het selecteren, contracteren, detacheren en contract handling van zelfstandige professionals al dan niet in
opdracht van ondernemingen.

Beschrijving

Geldig tot en met: 23-03-2026
Type certificaat: Deel
Scoop: Het selecteren, contracteren, detacheren en contract handling van zelfstandige professionals al dan niet in
opdracht van ondernemingen.

Extra informatie
Afgiftedatum

Bedrijfstak

Certificaatid

Certificatieinstelling

Certificatieinstelling land

Geldig tot en met

Initial certificate date

Land

MVO Prestatieladder versie

Plaats

Prestatieladder niveau

Type certificaat